Kracht van DM

Boost uw marketingstrategie met een hyperefficiënt middel: Direct Mail

Communiceer niet langer in het wilde weg, maar bereik iedereen persoonlijk…

De wereld waarin u communiceert, is de laatste jaren sterk veranderd:

  • Het medialandschap raakt meer en meer versnipperd en hun aantal communicatiekanalen blijft stijgen. Denk maar aan de vele nieuwe technologieën en het groeiende aantal gespecialiseerde tv- en radiokanalen.
  • De 'passieve consument' die beïnvloed werd door de media bestaat niet meer. Elke consument is een individu dat onafhankelijk kiest en beslist.

Direct Mail beantwoordt perfect aan deze nieuwe situatie. Dit medium biedt u 10 voordelen die perfect inspelen op de huidige context.

  • 90% van de consumenten maakt dagelijks zijn postbus leeg.
  • 78% leest zijn post onmiddellijk en 63% apprecieert in het bijzonder het krijgen van reclamedrukwerk.
  • Deze activiteit neemt gemiddeld 30 minuten per week in beslag.
  • 23% verklaart dat ze hun mailings aandachtig lezen en 55% zegt dat ze deze ‘diagonaal’ lezen.

Impactstudies tonen aan dat mailings naast het antwoordpercentage, ook de bekendheid van het merk en de adverteerder versterken (studies 'Mail Moment', consumentenpanel, MAS - Media Preference, Market Probe).

Een consument ontvangt in zijn postbus gemiddeld amper 2 tot 3 geadresseerde reclamemailings per week. Via de andere kanalen krijgt hij per dag meer dan 3.000 reclame-impulsen te verwerken (enquête ‘Mail Moment’, consumentenpanel, MAS).

Gemiddeld 80% van de reclamezendingen worden geopend en gelezen. Deze cijfers variëren per sector. Een reclamezending krijgt gemiddeld 1′52 minuten aandacht (enquête ‘Mail Moment’, consumentenpanel, MAS).

Daarbij komt nog dat Direct Mail een ‘tastbaar’ medium is. Men kan dus inspelen op de ‘zintuigen’ om het openingspercentage te verhogen. Bijvoorbeeld door bepaalde elementen toe te voegen aan de mailing die de zintuigen prikkelen: parfums voor de geur, speciale papiersoorten voor de tast, geluiden,...

Voorgaande elementen zorgen dat het herinneringspercentage van een Direct Mail bijzonder hoog ligt. Studies tonen aan dat een reclamezending altijd beter herinnerd wordt dan massamediacampagnes (bron: 20 impactstudies uitgevoerd tussen 2005 en 2009, Market Probe). Het herinneringspercentage wordt bepaald door het ontwerp van de mailing en, in het bijzonder, door de enveloppe die gebruikt werd. Dit laatste is namelijk het belangrijkste element in DM-communicatie.

Ontvangers herinneren zich niet alleen uw mailing in het algemeen, ze zullen ook vaker de verschillende onderdelen van uw aanbod onthouden, vooral als uw boodschap complex is (zoals bij financiële producten, abonnementen, energie en telecom).

DM is het medium bij uitstek om uw verkoop te ondersteunen en uw consument te laten reageren. Lange tijd werd het zelfs enkel hiervoor gebruikt.

Op het moment dat een consument uw mailing leest, stapt u als merk binnen in zijn vertrouwde levenswereld. Dit moment kiest de ontvanger zelf. Bovendien kunt u via Direct Mail uw argumenten duidelijker en gedetailleerder uiteenzetten. Zo wordt de consument volop ondersteund in zijn aankoopbeslissing nog voor hij naar het verkooppunt gaat.

48% van de Belgen zegt het afgelopen jaar al ten minste één keer te hebben gereageerd op een reclamezending. Wilt u dus uw verkoop stimuleren, trafiek generen naar uw verkoopspunt of een bepaald publiek de weg naar uw website tonen? Dan is DM hét efficiënte medium bij uitstek.

Studies hebben aangetoond dat een communicatiestrategie versterkt met Direct Mail de aankoop- en actie-intenties verhoogt met 42% in vergelijking met een campagne zonder DM. Een DM integreren in uw mediamix zorgt dus voor betere commerciële resultaten (bron: 20 impactstudies uitgevoerd tussen 2005 en 2009, Market Probe).

Het mailmoment heeft een grote invloed op de aankoopbeslissing, want het vindt plaats binnen een vertrouwde omgeving (thuis of op kantoor) en op het moment dat de consument zelf kiest. Kortom, op het ideale moment.

Direct Mail is per definitie een individueel medium en het geeft u de kans om het doelpubliek te bereiken dat u werkelijk voor ogen hebt:

  • de juiste boodschap voor de juiste persoon, met een directe overtuigingskracht,
  • geen verspilling: u investeert enkel in het publiek dat u echt interesseert.

Bovendien kunnen nagenoeg alle consumenten en business-to-business decission makers worden geselecteerd aan de hand van de verschillende databases beschikbaar in België. En voor elk doelpubliek worden bpost businessadressen geïdentificeerd...

Wat niet meteen het geval is bij alle andere one-to-onemedia.

37% van de consumenten duidt Direct Mail aan als zijn favoriete medium om producten of diensten te leren kennen. Ter vergelijking: andere media halen niet meer dan 14% (studie ‘P loves E’, TNS-Media).

De consumenten kozen DM ook als het medium dat hen het meest aanspreekt: het versterkt de relatie tussen de consument en het merk. Post krijgen van zijn favoriete merk versterkt het geprivilegieerde karakter van de relatie en geeft zekerheid (studie ‘Brand Relationship Model’, Censydiam).

De kracht en de intensiteit van het mailcontact dragen direct bij tot het versterken van de bekendheid en de boodschap van uw merk.

Uit onze studies blijkt dat bij een Direct Mail gemiddeld 50% van de belangrijkste merkeigenschappen als positief ervaren wordt (bron: 20 impactstudies uitgevoerd tussen 2005 en 2009, Market Probe). Dit komt niet alleen door de boodschap die gecommuniceerd wordt, maar ook door de gebruikte toon en vorm.

Alle elementen dragen bij tot een grote merkbekendheid: de kwaliteit van het papier, de duidelijkheid van de argumenten, een professionele toon, referenties, zwart-op-wit garanties,...

Onze studies hebben aangetoond dat consumenten die regelmatig mailings ontvangen van een bepaald merk, ook 20% trouwer zullen zijn aan dat merk (bron: 20 impactstudies uitgevoerd tussen 2005 en 2009, Market Probe).

Het is al langer bekend dat nieuwe klanten winnen meer kost dan bestaande klanten activeren! Uw klantengegevens (databases) hebben dus een reële financiële waarde die minstens gelijk is aan de huurkost van een nieuw adressenbestand om prospects te benaderen. Uw eigen databases zijn zelfs veel meer waard: door regelmatig contact te zoeken met de klant en hem aanbiedingen op maat voor te stellen, zullen uw verkoopresultaten flink stijgen: hoger gemiddeld verkooppercentage (up-selling), maar ook betere verkoop van andere producten en diensten (cross-selling).

Om dezelfde redenen is het belangrijk om acties te voorzien die ‘verloren’ of niet-actieve klanten reactiveren.

Voorgaande elementen hebben bewezen dat een Direct Mail integreren in uw campagne de return on investment met minstens 20% verhoogt (bron: 20 impactstudies uitgevoerd tussen 2005 en 2009, Market Probe).

Andere externe studies, uitgevoerd op grotere schaal, bevestigden deze vaststelling. In Groot-Brittannië hebben doorgedreven econometrische maatregelen een groei in ROI aangetoond voor alle media binnen een mediamix die ook Direct Mail bevatte (Omnicom UK, Brand Science).

DM, uw klanten vragen erom

Direct Mail kan een boost geven aan uw ROI en aan uw merk. Wist u bijvoorbeeld dat Belgen er de voorkeur aan geven om reclame te ontvangen via Direct Mail.

Straffer nog: 67 % van uw klanten onthouden uw boodschap na slechts 1 DM-contact. Een gouden tip: neem DM op in uw mediaplan en geef uw ROI een serieuze boost.

Direct Mail hoort er helemaal bij want uw klanten vragen erom.