6 DM-stappen

Omschrijf de belangrijkste doelstellingen van uw actie zo duidelijk mogelijk:

Prospectie: nieuwe klanten aantrekken, trafiek naar een verkooppunt genereren, interesse voor een abonnement of een contract wekken, een product of dienst op de markt positioneren; Klanten binden: oude klanten reactiveren, specifieke voordelen of diensten aanbieden aan belangrijke klanten, trouwe klanten belonen,… Cross-selling: uw klanten een ander product of nieuwe dienst aanbieden. Stel een actieplan op in functie van uw doelstelling:

Welke reactie wilt u verkrijgen: een bestelling plaatsen, een bon opsturen, naar uw website gaan, een verkooppunt bezoeken…

Hoe verkrijgt u deze reactie: door een promotioneel aanbod (cadeau, wedstrijd, kortingsbon, % korting, aangeboden diensten, betaalgemak…)

Hoe volgt u de reacties op? Krijgen klanten die geantwoord hebben een extra voordeel of een nieuwe boodschap?

Je kunt op elk moment je communicatiestrategie laten aftoetsen door een van onze DM experts. Ze helpen je graag en gratis! Maak een afspraak met een DM expert
Afhankelijk van uw doelstelling (klanten rekruteren of binden), selecteert u de meest relevante adressen en doelgroep(en). Het correct en nauwkeurig uitvoeren van deze stap zorgt ervoor dat het slaagpercentage van uw mailing stijgt met 70%! U kunt:

Uw eigen klantenfiches gebruiken: let er daarom op dat deze voldoende up-to-date zijn (10% van de gezinnen verhuist ieder jaar). Met de Do My Move-diensten houdt u uw database snel en eenvoudig up-to-date. Een grondige kennis van uw klanten biedt u de kans om beter hun sociodemografisch profiel op te stellen. Zo kunt u bij prospectieacties ook (kosten)efficiënt externe klantenfiches gaan huren.

Bij gespecialiseerde firma’s fiches huren afhankelijk van het beoogde doelpubliek. Er zijn verschillende Business to Business (BtoB)- en Business to Consumer (BtoC)-databases op de markt. Voor meer informatie, contacteer de Belgian Direct Marketing Association (www.bdma.be). Zij kunnen u een overzicht bezorgen van de belangrijkste databases.

Uw bericht versturen via huis-aan-huiszendingen of op een andere semigerichte manier. Met Distripost kiest u voor de meest perfomante huis-aan-huisdistributie van uw folders. Ideaal om grote doelgroepen te bereiken op basis van geomarketingscriteria. Welke aanpak u ook kiest, let erop dat u altijd de privacywetgeving respecteert (zie www.bdma.be). Heb je nog een vraagje over je doelgroepselectie? Onze Data-experts helpen je graag verder. Maak een afspraak met een DM expert

Creatie en uitwerking van een mailing

Eerst moet u de argumenten die u wilt gebruiken hiërarchisch structureren: teaser –> ‘waarom ik u contacteer’ –> ‘uw voordeel als u meteen reageert’–> ‘mijn promotie of aanbod’ (het product of de dienst zelf presenteert u het best in een apart document)

Vanaf dan zijn er geen creatieve vormbeperkingen meer: grootte, dikte, kleur, gimmicks, staaltjes… Allemaal elementen die het openings- en leespercentage van uw mailing kunnen verhogen. Let er wel op dat u geen elementen gebruikt die niet nadrukkelijk gelinkt zijn met uw boodschap!

De brief is het hart van uw mailing: hij wordt altijd als eerste gelezen. Deze tekst is geadresseerd aan de bestemmeling om hem te overtuigen dat ‘het nu of nooit is om te reageren!’. Betrek uw lezer in uw communicatie en vermijd een monoloog.

De enveloppe is de vitrine van uw mailing: tussen alle andere post moet hij direct in het oog springen. De bestemmeling moet hem meteen willen openen. De enveloppe is dus geen neutraal communicatievehikel: het is een element dat actief uw boodschap kan ondersteunen. Trek de aandacht door te werken met andere formaten, kleuren, materialen, vensters, tekstelementen,…

Drukken en voorbereiden: Hou rekening met volgende elementen:

Dat er correct wordt verwezen naar andere documenten, dat grote volumes worden afgedrukt vanuit een standaarddocument.

Zorg dat bepaalde elementen gepersonaliseerd zijn, namelijk de elementen die men toevoegt aan het basisdocument. Dit kan enkel een naam of voornaam, of net alle elementen van de mailing (foto, tekstdelen,…). In bepaalde gevallen variëren alle elementen van de mailing en wordt er op die manier voor elke bestemmeling een unieke mailing gecreëerd. Uiteraard is de kwaliteit van het basisdocument van cruciaal belang. Hoe persoonlijker uw zending, hoe groter de kans op een antwoord.

De ‘Mail handling’ of voorsortering: door een beroep te doen op een ‘Mail Handler’ (u vindt een lijst van deze dienstverleners op www.bdma.be) kunt u uw post optimaal verzenden. De ‘Mail Handler’ verzamelt uw documenten volgens uw richtlijnen, steekt ze onder enveloppe, sorteert ze op postcode en postsorteercentra, en geeft ze af bij bpost business

Heb je een vraagje bij de ontwikkeling van je direct mailing? Bel gerust 02 201 11 11.
Met bpost business bent u zeker dat uw reclamedrukwerk binnen de 2 dagen na afgifte uitgereikt is (98% van alle verzendingen). De tarieven worden bepaald door verschillende factoren, zoals het aantal mailings, het gewicht, het formaat,... U kunt gemakkelijk uw kosten hiervoor optimaliseren door uw reclamezending lichtjes aan te passen zodat ze onder een voordeligere categorie valt. Wanneer uw zending voldoet aan bepaalde kosten- en frankeringsvoorwaarden, dan stelt bpost business u graag voordeligere tarieven voor. Nog een vraag over de verdeling van je direct mailing? Bel ons op 02 201 11 11.
Retourbeheer bpost business helpt u bij het verwerken van uw retourzendingen. Wanneer u een mailing verstuurt, bestaat de kans dat sommige items als retour worden teruggezonden. Het adres was bijvoorbeeld onvolledig of fout, of de bestemmeling is verhuisd,… Dit zijn belangrijke gegevens om de impact van uw volgende campagne te verhogen. Optiretour of Optimovers, de oplossingen van bpost business, kunnen u hierbij helpen. Responsbeheer Wil uw mailing bepaalde reacties of een bestelling uitlokken? Dan kunt u verschillende kanalen gebruiken, zoals:
  • Een enveloppe of een ‘Maxiresponse’-kaart, verstuurd samen met het reclamedrukwerk, waarmee de ontvangers zonder meerkost hun antwoord of bestellingen kunnen terugsturen
  • Een telefoonnummer
  • Een internetadres
Let erop dat een kleine fout of vertraging bij het opvolgen van uw antwoorden al uw inspanningen teniet kan doen. Hou daarom rekening met de volgende elementen:

Middelen: zijn er voldoende personen beschikbaar om de aanvragen, telefonische oproepen,… te beantwoorden?

Stockbeheer: hoeveel artikelen of incentives moet u voorzien om aan de aanvraag te kunnen voldoen?

Informatie:

  • Zijn alle interne departementen en externe partners (vb. de distributieverantwoordelijken) tijdig en voldoende geïnformeerd over de actie: Wat is uw actie? Wat wordt er van hen verwacht? Hoe zal dit invloed hebben op hun dagelijkse activiteiten?
  • Verkoopsteam: volgens welke frequentie informeert u uw verkoopsteam? Wie volgt er de aanvragen van de klanten op? Wanneer gebeurt dit? Wie schrijft het syntheserapport van de actie?
Heb je een vraag over je respons of retours? We helpen je graag verder op 02 201 11 11.
De grote kracht van Direct Marketing is de mogelijkheid om het responspercentage van uw zending exact te bereken (geadresseerde zending of huis-aan-huis, elektronisch of op papier). De DM-professionals van bpost business beschikken over zeer nauwkeurige meetinstrumenten; maar ook enkele eenvoudige indicatoren geven u al snel een overzicht. Men maakt hierbij een onderscheid tussen:

Het directe effect:

  • Responspercentage: aantal antwoorden in verhouding tot het aantal zendingen.
  • Omzet gegenereerd via de actie: aantal antwoorden x onmiddellijke omzet x aankoopherhaling (‘Lifetime value’) x invloed op peers. De aankoopherhaling en de invloed op de peers zijn vaak moeilijk te bepalen. Toch is het belangrijk dat men met deze factoren rekening houdt om een volledig overzicht te krijgen van de actie.

Het indirect effect: Het ‘verborgen gezicht’ van direct mail, een aspect dat vaak onderschat of zelfs genegeerd wordt: de spontane en verhoogde bekendheid van het merk bij de personen die misschien niet op de actie gereageerd hebben, maar de boodschap wel gelezen hebben (gemiddeld 70% van de ontvangers lezen de boodschap, maar reageren niet).

Evaluatie van de mailingkosten: Om de directe en indirecte effecten te bepalen, moet men ook rekening houden met de kosten voor creatie + productie + verzending + fulfilment + huur en update van de database.

Wil je je cijfers eens voorleggen aan een expert? Neem contact op met een van onze DM-specialisten. Ze helpen je graag bij de evaluatie van je direct mailing. Maak een afspraak met een DM expert